Historia

Initiativet till grundandet av Finlands Athen-institut togs i början av 1980-talet av Finlands honorärkonsul i Athen, Konstantinos Lazarakis och Helsingfors universitets kansler Nils Oker-Blom. Projektet stöddes från första början av finska universitet, företag och stiftelser. Avsikten var att skapa en institution med uppgift att stödja finska forskares och studerandes forskning med inriktning på Grekland. Som förebild verkade det år 1954 i Rom grundade Villa Lante, på den tiden Finlands enda verksamma utlandsinstitut.

Institutet påbörjade inofficiellt sin verksamhet på hösten 1984 i samband med att dess första direktor, Paavo Castrén, anlände till Athen. Den officiella invigningen ägde rum den 21 maj 1985, på den helige Konstantinos dag för att hedra minnet av Kontantinos Lazarakis som ända sedan 1950-talet hade stött forskare och studenter från Finland som ville bekanta sig med Grekland. Finlands Athen-institut blev det trettonde utländska och det andra nordiska vetenskapsinstitutet i Grekland. Av de nordiska länderna hade tidigare endast Sverige sedan 1948 haft ett eget institut i Athen.

Institutet fungerade till en början i en hyreslägenhet på Propileongatan. Från och med 1992 har det verkat i en byggnad på Zitrou 16 som den finska staten äger. Institutet har erbjudit inkvartering för studenter och forskare sedan 1987, först från en hyreslägenhet med namnet Penelope, och sedan 1999 från ett sexvånings hus i stadsdelen Gizi, som efter sin grekiska donator har döpts till Koroneoshuset