Fältprojekt

I egenskap av vetenskapsinstitut klassas Finlands Athen-institutet enligt grekisk lag som en arkeologisk skola och har därmed rätt att utföra arkeologiskt fältarbete i Grekland. De av institutet stödda fältprojekten finansieras huvudsakligen med externa medel från olika stiftelser.

Institutets första utgrävning leddes av Arja Karivieri i Arethousa i norra Grekland från 1999 till 2002 och koncentrerade sig på den tidigkristna basilikan i Paliambela. Parallellt med detta utfördes 2000-2001 ett andra fältprojekt under Jari Pakkanens ledning med avsikt att skapa en databaserad rekonstruktion av Zeustemplet i Stratos i västra Grekland. Efter detta påbörjades 2003 ett projekt under Erkki Sironens ledning som inbegriper ett studium av alla romerska stenepigram från Attika och Peloponnesos. År 2004 inleddes slutligen ett projekt lett av Björn Forsén med mål att studera den i Thesprotia belägna Kokytosdalgångens förflutna.

Innan institutets första egna fältprojekt gick av stapeln skaffade sig många finska forskare erfarenhet av liknande grekiska eller nordiska projekt. Som ett exempel på det nordiska samarbetet kan man nämna den av Jeannette Forsén ledda, i Svenska institutet i Athens namn organiserade utgrävningen av en helgedom på Agios Elias i Asea, Arkadien, på Peloponnesos. I detta projekt deltog forskare från Finland, Norge och Sverige.