Nordiska biblioteket

Det Nordiska Biblioteket, som grundades 1995, administreras gemensamt av Danmarks, Finlands, Norges och Sveriges respektive institut i Athen. Dess bokbestånd uppgår till omkring 40 000 volymer med anknytning till det antika Grekland. Biblioteket, som är beläget i samma kvarter som Finlands Athen-institut, riktar sig främst till nordiska forskare och studeranden.

Finlands Athen-instituts eget handbibliotek

I institutet finns det dessutom ett litet handbibliotek omfattande främst antika auktorers texter, uppslagsverk samt modern skönlitteratur från Finland och Grekland. Bibliotekets kärna består av den framlidne professor Henrik Zilliacus boksamling.


Evi Charitoudi verkar som bibliotekarie och Vibeke Espholm-Kurtovik som biträdande bibliotekarie.

Sök i bibliotekets samlingar