« Takaisin

Rakas vihattu Ateena!

Otteita suomalaisen tutkijan Wilhelm Laguksen elämästä

Suomen Ateenan-instituutin tuottama näyttely Rakas vihattu Ateena! Otteita suomalaisen tutkijan Wilhelm Laguksen elämästä järjestettiin Stoa tou biblioussa Ateenassa 20.10.-3.11.2007, jonka jälkeen se siirtyi 14.12.2007-24.3.2008 väliseksi ajaksi esille Kansalliskirjastoon Helsinkiin. Näyttelyssä esiteltiin Wilhelm Laguksen elämää ja akateemista uraa keskittyen erityisesti hänen oleskeluunsa Kreikassa vuosina 1852-53. Lagus oli ensimmäinen suomalainen tutkija, joka oleskeli pidemmän ajan Ateenassa. Hänen vaikutelmansa kuvataan yksityiskohtaisesti hänen päiväkirjassaan sekä Suomessa asuvien sukulaisten kanssa käydyssä säännöllisessä kirjeenvaihdossa.

Wilhelm Laguksen Etelä-Venäjälle ja Kreikkaan tekemän matkan tarkoitus oli syventyä skyyttien historiaan ja kreikkalaisen kulttuurin leviämiseen eteläiselle Venäjälle filologisten, historiallisten ja arkeologisten lähteiden avulla. Laguksen matkan ensimmäinen pidempi pysähdys oli Odessa, joka toimi monien retkien tukikohtana, mm. antiikin kreikkalaisten siirtokuntien jäänteille sekä Ruotsin kuningas Kaarle XII:n leiriin Benderiin. Odessasta Lagus jatkoi höyrylaivalla matkan toiseen pääkohteeseen Ateenaan. Alun perin hänen oli tarkoitus jatkaa Ateenasta Egyptiin, mutta Krimin sota teki nämä suunnitelmat tyhjiksi. Sen sijaan Lagus suuntasi Wieniin, josta tuli hänen viimeinen pidempiaikainen pysähdyspaikkansa.
 
Wilhelm Lagus vietti vaimonsa Castalian kanssa vuoden Ateenassa. Nuorelle parille se ei ollut helppoa aikaa. Vain muutama viikko heidän saapumisensa jälkeen Maria-tytär kuoli kuumetautiin. Tämä tragedia sekä jatkuva rahapula ja masentavat uutiset, jotka koskivat uramahdollisuuksia kotiyliopistossa Helsingissä, laimensivat toisinaan Laguksen opiskeluhaluja ja viihtymistä. Vasta kun hän oli puolen vuoden kuluttua oppinut nykykreikkaa, hänen työintonsa palautui ja hän julkaisi nykykreikaksi kirjan kreikkalaisten historiasta Etelä-Venäjällä antiikista omaan aikaansa. Laguksen opintoja hidasti myös alkuun kirjojen puute. Vähitellen hän kuitenkin tutustui Georgios Gennadiokseen ja sai mahdollisuuden käyttää tämän kirjastoa. Samaan aikaan Lagus hyväksyttiin kreikkalaiseen akateemiseen yhteisöön ja hänet otettiin jäseneksi Ateenan arkeologiseen yhdistykseen. Lagus osallistui yliopiston juhlallisuuksiin ja seurasi säännöllisesti professori Aleksandros Rangabesin ja Konstantinos Paparrigopoulosin luentoja.

Jakob Johan Wilhelm Lagus (5.5.1821 Turku - 2.4.1909 Lohja)

Lagus syntyi isän ja äidin puolelta ruotsinkieliseen sukuun perheen vanhimpana poikana. Isä, Wilhelm Gabriel Lagus, oli yleisen lainopin professori, ja äiti, Hedvig Maria af Tengström, kuului vanhaan akateemiseen sukuun. Wilhelm osoitti jo varhain mielenkiintoa kieliopintoja, kielioppia ja kirjallisuutta kohtaan, joihin hänellä oli luontaisia taipumuksia. Vähitellen hän oppi erinomaisesti ranskaa, venäjää, saksaa, antiikin kreikkaa ja latinaa sekä myöhemmin nykykreikkaa, arabiaa, persiaa, turkkia ja hepreaa. Suomea hän osasi vain auttavasti. Wilhelm Lagus vaikutti koko elämänsä ajan aktiivisesti suomalaisessa yliopistoyhteisössä Helsingissä. Hän toimi Keisarillisen Aleksanterin Yliopiston kreikkalaisen kirjallisuuden dosenttina 1846-1857, itämaisten kielten professorina 1857-1866, Kreikan kirjallisuuden professorina 1866-1886 ja yliopiston rehtorina 1878-1884.

Wilhelm Lagus perehtyi klassillisiin, erityisesti kreikan kielen ja kirjallisuuden, opintoihin. Koko elämänsä ajan hän vaikutti aktiivisesti suomalaisessa yliopistoyhteisössä Helsingissä Keisarillisen Aleksanterin Yliopiston kreikkalaisen kirjallisuuden dosenttina 1846-1857, itämaisten kielten professorina 1857-1866, Kreikan kirjallisuuden professorina 1866-1886 ja yliopiston rehtorina 1878-1884. 

Näyttelyn toteutuksesta vastasivat:

Björn Forsén, Marjaana Vesterinen ja Pia Österman

Näyttelyä tukivat:

Helsingin yliopisto, Kansalliskirjasto, Niilo Helanderin säätiö, Svenska litteratursällskapet i Finland, Svenska kulturfonden, William Thurings stiftelse, Bang & Bonsomer, ECH Invest, Ensto, Halva, Mercantile Group, Anders Ahlqvist, Krister Ahlström, Fredrik Fazer, Ilkka Herlin, Magnus von Knorring, Ann von Rettig ja Rafaela Seppälä.