Kenttätyöt

Kreikan lain mukaan Suomen Ateenan-instituutilla on tieteellisenä instituuttina arkeologisen koulun status ja siten mahdollisuus arkeologisten kenttätöiden suorittamiseen Kreikassa.

Instituutin ensimmäiset kaivaukset aloitettiin Arja Karivierin johdolla Arethousassa, Pohjois-Kreikassa vuonna 1999, ja varsinainen kenttätyövaihe jatkui aina vuoteen 2002. Kaivausten kohteena oli Paliambelan varhaiskristillinen kirkko. Instituutin toinen projekti toimi Jari Pakkasen johdolla vuosina 2000 ja 2001 Länsi-Kreikan Stratoksessa. Sen tavoitteena oli laatia Zeuksen temppelin korkeusrekonstruktio temppelin uudelleen mittauksen pohjalta. Tätä seurasi vuonna 2003 alkanut ja edelleen jatkuva Erkki Sirosen johtama Kreikan roomalaisaikaisia epigrammeja tutkiva jatkokoulutusprojekti. Vuonna 2004 käynnistyi puolestaan Björn Forsénin johtamana Thesprotiassa sijaitsevan Kokytos-joen laakson menneisyyttä tutkiva monitieteinen hanke, jonka tavoitteena on kirjoittaa laakson historia kivikaudelta nykyaikaan asti. Rahoitus instituutin kenttätöihin tulee pääasiassa instituutin ulkopuolelta, eri säätiöiden tahoilta.

Ennen instituutin omia kenttätyöprojekteja suomalaisia tutkijoita hankki kenttätyökokemusta osallistumalla instituutin kautta muun muassa kreikkalaisten sekä Norjan ja Ruotsin instituuttien johtamille kaivauksille ja inventointitutkimuksiin. Pohjoismaisesta yhteistyöstä esimerkkinä mainittakoon Jeannette Forsénin johtama, Ruotsin instituutin alaisuudessa toiminut Asean Agios Eliaksen temppelin kaivausprojekti Peloponnesoksella. Tähän vuonna 1997 järjestettyyn hankkeeseen osallistui tutkijoita Norjasta, Ruotsista ja Suomesta.