Προσωπικό

Διευθυντής: Jari Pakkanen
  pakkanen@finninstitute.gr
Yποδιευθυντής: Vesa Vahtikari
  vahtikari@finninstitute.gr
Προϊσταμένη Γραμματείας: Maria Martzoukou
Bοηθός Γραφείου και έρευνας: Maria Gourdouba

Aσκούμενοι: Tuuli Kasso

Koroneos building
Yπεύθυνος: Joakim Stavropoulos
Γραμματέας: Leena Katsantoni
Kαθαρίστρια: Kamila Riskalla

Προσωπικό του Ινστιτούτου 1984 -