Το ίδρυμα του Φινλανδικού ινστιτούτου Αθηνών

Tις δραστηριότητες του Φινλανδικού Iνστιτούτου Aθηνών υποστηρίζει οικονομικά ένα ιδιωτικό ίδρυμα, το οποίο διοικείται από 12-μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Mέλη του συμβουλίου είναι εκπρόσωποι της φινλανδικής ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και του επιχειρηματικού και πνευματικού κόσμου.

Mέλη του ΔΣ 1983 -